Rozbory kompostů

Rozbor biologicky rozložitelného odpadu dle vyhlášky č.341/2008 Sb.Kompost

  • Tabulka 5.1. – limitní koncentrace vybraných rizikových látek a prvků – As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, PAU, PCB, nerozložitelné příměsi
  • Tabulka 5.2. znaky jakosti rekultivačního kompostu– vlhkost, spalitelné látky, celkový dusík, C:N, pH, nerozložitelné příměsi
  • Tabulka 5.4. – kritéria pro kontrolu účinnosti hygienizace – Salmonella spp., Termotolerantní koliformní bakterie, Enterokoky

Rozbor kompostu dle ČSN 46 5735

  • vlhkost, N-tot., spalitelné látky, nerozložitelné příměsi, pH, Cu, Zn, Cd, Pb, Cr, Ni, As, Hg, Mo

Laboratoř provádí akreditované odběry kompostů.

nezávazná poptávka

EKO-LAB Žamberk spol. s r.o.

Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk