Rozbory organických hnojiv

Rozbory kejdy, hnoje, močůvky, chlévské mrvy, hnojůvkyRozbory hnoje

  • Základní rozbor - sušina, spalitelné látky, N-tot., N-NH4, pH, P, K, Ca, Mg
  • Rozbory hnojiv dle vyhl. č. 474/2000 Sb. – registrace hnojiva – sušina, N-tot., spalitelné látky, nerozložitelné příměsi, pH,K, P, Cu, Zn, Cd, Pb, Cr, Ni, Hg, As, Mo

Rozbory kompostů a biologicky rozložitelných odpadů:

  • Vyhláška č. 341/2008 Sb. – tabulka 5.1. – limitní koncentrace vybraných rizikových látek a prvků – As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, PAU, PCB, nerozložitelné příměsi
  • Vyhláška č. 341/2008 Sb. – tabulka 5.2. – znaky jakosti rekultivačního kompostu – vlhkost, spalitelné látky, celkový dusík, C:N, pH, nerozložitelné příměsi
  • Vyhláška č. 341/2008 Sb. – tabulka 5.4. – kritéria pro kontrolu účinnosti hygienizace – Salmonella spp., Termotolerantní koliformní bakterie, Enterokoky

nezávazná poptávka

EKO-LAB Žamberk spol. s r.o.

Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk