Rozbory organických hnojiv

Rozbory kejd, hnojů, močůvek, chlévské mrvy, hnojůvekRozbory hnoje

  • Základní rozbor - sušina, spalitelné látky, N-tot., N-NH4, pH, P, K, Ca, Mg
  • Rozbory hnojiv dle vyhl. č. 474/2000 Sb.
  • Rozbory pro registraci hnojiva

Rozbory biologicky rozložitelných odpadů

Dle vyhlášky č. 273/2021 Sb.

  • Tabulka č. 30.1 (Limitní koncentrace rizikových látek v sušině)
  • Tabulka č. 30.2 (Kvalitativní znaky jakosti kompostu skupiny 2)
  • Tabulka č. 30.3 (Kvalitativní znaky jakosti rekultivačního digestátu skupiny 2)

nezávazná poptávka

EKO-LAB Žamberk spol. s r.o.

Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk