Rozbory půd

Půda s rostlinou

 • Stanovení půdního dusíku (N-min.) - sušina, N-NO3, N-NH4
 • Mehlich III dle zákona č.317/2004 Sb. - sušina, pH-CaCl2, P, K, Ca, Mg
 • Rozbor půdy dle NV č. 75/2015 Sb. - sušina, Hg, Cd, Pb, Cr, As
 • Rozbor půdy pro aplikaci čistírenských kalů dle vyhl. č.382/2001 Sb. sušina, pH-CaCl2, P, K, Ca, Mg, Cu, Zn, Cd, Pb, Cr, Ni, As, Hg
 • Mikroprvky – B, Mo, Cu, Mn, Zn, Fe
 • Stanovení poměru huminových kyselin k fulvokyselinám
 • Stanovení humusu - Cox
 • Stanovení síry v půdách – síra totální a vodorozpustná
 • Stanovení B, K, P, S ve vodném výluhu

ODBĚRY VZORKŮ:

Zajišťujeme nezávislý akreditovaný odběr vzorků

 • pro stanovení živin, mikroprvků a humusu
 • pro potřeby legislativy
 • pro agrochemické zkoušení půd – AZP
 • pro integrovaný systém pěstování ovoce a zeleniny

Laboratoř je držitelem pověření ÚKZÚZ k provádění odběru půdních vzorků.

nezávazná poptávka

EKO-LAB Žamberk spol. s r.o.

Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk