EKO-LAB Žamberk spol. s r.o.

Zkušební laboratoř č.1254

akreditovaná Českým institutem pro akreditaci o.p.s.

EKO-LAB Žamberk spol. s r.o. byla založena společenskou smlouvou ze dne 12.prosince 1990. Má zaveden a certifikován systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO/IEC 17025 a je akreditována Českým institutem pro akreditaci pod č.1254.

EKO-LAB Žamberk spol. s r.o.. provádí chemické a mikrobiologické rozbory krmiv, rostlin a některých potravinářských výrobků, pitné, bazénové a odpadní vody, půd, kompostů, kejd, fermentátů a čistírenských kalů. Tyto jsou zkoušeny z hlediska stanovení kvalitativních znaků, nutričně významných látek, anorganických kontaminantů a mikrobiologie (zdravotní nezávadnosti).

EKO-LAB Žamberk spol. s r.o.. je zcela nezávislá, samostatná firma, čímž je zaručena objektivita jejích výsledků. Podléhá pravidelnému dozoru ČIA a ÚKZÚZ Brno a účastní se pravidelně mezilaboratorních porovnávacích zkoušek.

EKO-LAB Žamberk spol. s r.o. vznikla privatizací Zemědělské oblastní laboratoře v Žamberku, která měla ve našem regionu tradici již od roku 1976.

EKO-LAB Žamberk spol. s r.o.

Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk