Odpadní vody

Vzorkování odpadních vod

Rozbory povrchových vod a vod vypuštěných do kanalizací

  • Vyhláška č.428/2001 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích NV č.61/2003 Sb. v platném znění

Rozbory odpadních vod z průmyslových i domovních čistíren

Rozbory a analýzy kalů

Akreditované odběry vzorků odpadních vod

  • Prostý vzorek
  • Dvouhodinový směsný vzorek
  • 24 hodinový směsný vzorek
  • Nebo dle požadavku zákazníka

Možnost zapůjčení vzorkovnic na odběr vzorků – doporučujeme až po předchozí konzultaci s laboratoří.

nezávazná poptávka

EKO-LAB Žamberk spol. s r.o.

Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk