Akreditace

EKO-LAB Žamberk spol. s r.o. je akreditována podle nové normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, která má platnost ve všech členských zemích Evropské unie.

Osvědčení o akreditaci ČIA + přílohu ve formátu pdf si můžete stáhnout zde.

Prokázání způsobilosti k provádění rozborů krmiv od ÚKZÚZ ve formátu pdf si můžete stáhnout zde.

Prokázání způsobilosti k provádění rozborů rostlin od ÚKZÚZ ve formátu pdf si můžete stáhnout zde.

Prokázání způsobilosti k provádění rozborů půd od ÚKZÚZ ve formátu pdf si můžete stáhnout zde.

Oprávnění k provádění odběrů půd od ÚKZÚZ ve formátu pdf si můžete stáhnout zde.

Prokázání způsobilosti k provádění rozborů kalů a sedimentů od ÚKZÚZ ve formátu pdf si můžete stáhnout zde.

sasasa

EKO-LAB Žamberk spol. s r.o.

Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk