Pitné vody

Laboratorní rozbory pro provozovatelé vodovodů a kanalizací, pro soukromé osoby, organizace a firmy.

Rozbory dle platné legislativy

Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 258/2000 Sb. v platném znění, vyhláška č.428/2001Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb., vyhláška č. 20/2002 Sb.

  • krácené rozbory
  • úplné rozbory
  • monitorovací rozbory
  • akreditované odběry vod
  • interpretace výsledků analýz - porovnání s platnou legislativou
  • laboratoř zajišťuje zasílání výsledků rozborů pitných vod do registru Ministerstva zdravotnictví - IS PiVo

Rozbory soukromých studní

  • rozbor dle Vašich požadavků
  • poradíme při výběru vhodného rozsahu podle Vašich potřeb
  • provedeme porovnání Vašich výsledků s požadavky legislativy
  • zapůjčení vzorkovnic na odběr vzorků

Při rozborech pro vlastní potřebu je možné, abyste si vyzvedli vzorkovnice v laboratoři a odběr provedli sami. Pokyny pro odběr jsou k dispozici ke stažení.

nezávazná poptávka

EKO-LAB Žamberk spol. s r.o.

Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk