Rozbory krmiv

Rozbory siláží, senáží, sena:Rozbory krmiv slouží jako poklad pro výpočet krmých dávek.

 • Sušina, popel, dusíkaté látky, vláknina, ADF, NDF, škrob, NH4+ , NO3-, KVV, pH, cukry
 • Stanovení obsahu kyselin v silážích – mléčná, octová,máselná
 • Stanovení P, Ca, Na, Mg, K
 • Výpočet energetické hodnoty krmiva
 • Hodnocení siláží + zařazení do třídy kvality
 • Alkohol, močovina

Rozbory krmných směsí, premixů a surovin pro výrobu krmných směsí:

 • Sušina, popel, vláknina, tuk, škrob, cukry, dusíkaté látky, hydrolytický tuk
 • P, K, Ca, Mg, Zn, Mn, Fe, Cu, Cd, Pb, Cr, Co, Ni, Hg, As
 • Mikrobiologické rozbory dle konkrétních požadavků
 • Vitamín A, E, C
 • Stanovení aminokyselin
 • Stanovení homogenity - viz zde
 • Stanovení mykotoxinů - Aflatoxin B1, Deoxynivalenol, Zearalenon - do 24 hodin !

Odběr vzorků:

 • Akreditovaný odběr siláží a senáží vrtnou soupravou

nezávazná poptávka

EKO-LAB Žamberk spol. s r.o.

Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk