Rozbory pitné, užitkové a podzemní vody

Naše laboratoř EKO-LAB Žamberk spol. s r.o. nabízí akreditované rozbory a odběry vod:

Vody pitné a užitkové

  • voda ze studní, z vrtů, veřejných vodovodů, teplá voda, surová a užitková voda

Vody bazénové

  • sledování jakosti vod ve vířivkách a vanách, v krytých a venkovních plaveckých bazénech

Vody povrchové

  • jakost vody pro rybářské účely, havárie na tocích

Vody podzemní

  • monitoring kvality podzemních vod, rozbory vod z kontrolních vrtů v okolí skládek,…

Vody odpadní

  • rozbory vod z čistíren odpadních vod, kanalizací,…

Rádi Vám vše ohledně analýzy vody vysvětlíme a v případě potřeby poradíme s volbou rozsahu rozboru.

Služby:

  • Akreditované odběry vzorků včetně vyhotovení protokolu o odběru
  • Zapůjčení vzorkovnic na odběr vzorků
  • Laboratoř zajišťuje zasílání výsledků rozborů pitných vod do registru Ministerstva zdravotnictví – IS PiVo.
  • Interpretace výsledků analýz – porovnání s platnou legislativou

nezávazná poptávka

EKO-LAB Žamberk spol. s r.o.

Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk