Rozbory pro bioplynové stanice

Rozbory pro bioplynové stanice:

  • Rozbor fermentátu, dofermentátu, perkolátu

sušina, spalitelné látky, N-tot., N-NH4, FOS/TAC, pH, kyselina mléčná, octová, máselná, propionová, valerová

  • Rozbor digestátu

sušina, spalitelné látky, N-tot., N-NH4, pH, K, P, Ca, Mg

  • Rozbor separátu, digestátu - registrace hnojiva dle vyhl. Č. 474/2000 Sb.

sušina, spalitelné látky, K, P, N-tot., pH, Cu, Zn, Cd, Pb, Cr, Ni, Hg, As, Mo

Analýzy fermentátů provádíme do 24 hodin !

Možnost zasílání vzorků poštou v zapůjčených vzorkovnicích v termoboxu.

nezávazná poptávka

EKO-LAB Žamberk spol. s r.o.

Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk