Rozbory půd

Půda s rostlinou

  • Stanovení půdního dusíku (N-min.)
  • Agrochemické rozbor půdy dle zákona č. 156/1998 Sb.
  • Rozbor půdy dle NV č. 75/2015 Sb., NV č. 80/2023 Sb.
  • Rozbor půdy pro aplikaci čistírenských kalů dle vyhlášky č. 273/2021 Sb.
  • Stanovení mikroprvků (B, Mo, Cu, Mn, Zn, Fe)
  • Stanovení poměru huminových kyselin k fulvokyselinám
  • Stanovení síry v půdách (totální, vodorozpustná)
  • Stanovení B, K, P ve vodném výluhu půd

Laboratoř zajišťuje nezávislý akreditovaný odběr vzorků. Pro odběry vzorků půd laboratoř vlastní oprávnění ÚKZÚZ Brno.

nezávazná poptávka

EKO-LAB Žamberk spol. s r.o.

Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk